CHROŃ SWOJE DŁONIE - TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ALTENDORF

W ciągu ostatnich 120 lat różni producenci nieustannie szukali nowych sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa pracy przy piłach. Również w Altendorf od ponad dziesięciu lat zajmujemy się tematem „bezpieczeństwa pracy na piłach formatowych”.

Nasz system bezpieczeństwa wykrywa potencjalną niebezpieczną sytuację na wczesnym etapie i ją eliminuje. I to przed jakimkolwiek kontaktem z tarczą. Nasz system ochrony dłoni reaguje znacznie wcześniej niż wszystkie znane systemy.


SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA DLA CIEBIE I TWOJEJ PIŁY ALTENDORF

Nasz system ochrony dłoni opiera się na wczesnym wykrywaniu niebezpiecznej sytuacji. Różne zdefiniowane sytuacje są rozpoznawane optycznie i klasyfikowane za pomocą dwóch kamer. Te dane są z kolei przetwarzane przez skuteczny program do rozpoznawania dłoni.

Jeśli system bezpieczeństwa wykryje niebezpieczną sytuację, zagrożenie zostanie wyeliminowane w ciągu ćwierć sekundy: zespół piły szybko opuszcza się, a tarcza szybko zatrzymuje się. Po uruchomieniu systemu maszyna jest natychmiast gotowa do ponownej pracy. Nie ma uszkodzeń maszyny ani tarczy, tym samym produktywność firmy zostaje zachowana.

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ALTENDORF W SKRÓCIE

  • Wczesne wykrycie zagrożenia
  • Brak szkód po uruchomieniu
  • Maszyna gotowa do natychmiastowego użycia
  • Nadaje się do wszystkich materiałów
  • Brak ograniczeń w pracy
  • Działa również z rękawiczkami
  • Może być używany ze wszystkimi tarczami


ROZWÓJ

Karl-Friedrich Schröder, kierownik ds. Rozwoju w Altendorf Group, wyjaśnia motywację tego przełomowego rozwoju:

„Zawsze byliśmy zaniepokojeni faktem, że istniejące systemy, w tym dobrze znany „Saw Stop”, włączają się tylko po wypadku, co powoduje uszkodzenia części maszyny. Chcieliśmy, aby maszyna reagowała szybciej, aby chronić operatora i całkowicie zapobiegać wypadkom i obrażeniom zagrażającym życiu. W ten sposób możemy wyeliminować niebezpieczeństwo, zanim dojdzie do kontaktu”.


NAGRODA OWL INNOVATION AWARD

Firma Altendorf GmbH z Minden przekonała 12-osobowe jury w kategorii „Przemysł i rzemiosło” nowym typem systemu bezpieczeństwa do pił formatowych. Znane już systemy ochronne zwykle polegają na wykryciu skóry, aby rozpoznać niebezpieczną sytuację, a następnie zatrzymać tarczę. Problem jaki tu występuję, to przy wszystkich istniejących rozwiązaniach, aby system bezpieczeństwa zadziałał, najpierw musi nastąpić kontakt między tarczą, a ręką. W niektórych systemach elementy wewnątrz maszyny ulegają nawet uszkodzeniu, co uniemożliwia dalszą pracę.

KOLEJNY POZIOM INNOWACJI W BEZPIECZEŃSTWIE PIŁY FORMATOWEJ

„W opinii jury wieloletnie prace rozwojowe firmy Altendorf z powodzeniem doprowadziły do kolejnego poziomu innowacji w zakresie bezpieczeństwa pił formatowych.

Doprowadzi to do ustanowienia nowych norm, które poprawią wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracowników w przemyśle drzewnym i handlu na całym świecie. Jednocześnie firma skutecznie pozycjonuje się w globalnej konkurencji. Dzięki systemowi bezpieczeństwa Altendorf znacznie zwiększy sprzedaż i ochroni miejsca pracy.”, powiedziało jury.